Hållbarhet

Havet är vår lekplats och den tar vi hand om!

Vår framtid och vår miljö är det viktigaste vi har! I allt vi gör strävar vi efter att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt! Vi arbetar aktivt för en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Vi arbetar med de globala målen för en hållbar utveckling (FN:s Agenda 2030) och här nedan listar vi de mål vi jobbar främst med.
Klimatkompensera gärna flygen så vi tillsammans kan nå de globala målen här.

Välmående

Vi strävar efter en välkomnande och trivsam miljö där aktiviteter som surfing, yoga, promenader och cykling främjar både fysiskt och psykiskt välmående.

Hos oss finns möjligheten att utmana sig själv och växa. Våra surfresor syftar till att ge ögonblick av fullständig närvaro och harmoni med naturen, som sprider glädje och ett lugn i kroppen.

Genom att dela upplevelser med andra och njuta av havets närhet bygger vi starka relationer och skapar band som sträcker sig långt bortom själva resan.

God hälsa och välbefinnande
Hav och marina resurser.

Vår lekplats

Med 70% av vår planet täckt av hav är över tre miljarder människor beroende av dess biologiska mångfald för sin försörjning. Hur vi hanterar haven är därför avgörande för mänskligheten och för att minska klimatförändringarnas negativa effekter. För oss på Magnus & Friends är havet vår lekplats och stora inspirationskälla, vilket gör det oerhört viktigt att skydda det.

Vi har strandstädning varje vecka tillsammans med våra gäster för att rensa stranden från plast. Vi återvinner och minimerar vår användning av plast så mycket som möjligt för att bidra till en hållbar miljö. Vi organiserar transfer med möjlighet till samåkning för att minska våra utsläpp och främja miljövänliga resor.

Alla är lika mycket värda

Alla människor ska ges lika rättigheter, möjligheter och behandling oavsett kön. Jämställdhet är grundläggande för att uppnå en rättvis och inkluderande värld där alla har lika värde och där alla kan bidra till samhällets utveckling på lika villkor.

Vi på Magnus & friends anser att jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Vår filosofi är att surfing är till för alla. Enligt SFIA Single Sport Report 2021 är 65% av alla surfare män, och resterande 35% är kvinnor. Vi uppmuntrar och peppar kvinnor att omfamna surfkulturen. På så sätt skapar vi förutsättningar för alla, oavsett kön att kunna bli mer självständiga och trygga bland vågorna.

Jämställdhet
Hållbara städer och samhällen

Värna om det lokala livet

Att främja lokala produkter och samhället är en viktig faktor för hållbarhet. När vi väljer att köpa närproducerade varor bidrar vi inte bara till att minska transportavstånd och därmed miljöpåverkan, utan vi stödjer också lokala företag och främjar ekonomisk tillväxt på lokal nivå.

Vi samarbetar med lokala företag, exempelvis ett bageri där vi köper färskt bröd varje morgon, taxi bolag, yoga instruktörer, massage studios och restauranger. Vi bidrar också varje år till Zelmerlöw & Björkmans Foundation och Kensweds viktiga arbete. Vi har totalt bidragit till att samla in en kvarts miljon och siktar på ännu mer framöver!

Läs mer om Zelmerlöw & Björkmans Foundation här.